Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
PPO-Elektroniikka Oy

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tiina Ohtonen 040 7400959

Rekisterin nimi
PPO-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan asiakkaiden informoinnissa. Asiakastietoja käytetään ainoastaan silloin, kun asiakas on antanut luvan. Emme luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ainoastaan tilausvaiheessa asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään palveluiden käytön, tilauksen ja asiakaspalvelun yhteydessä. Palvelutietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta PPO-Elektroniikka Oy:n ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa ja väärinkäytösten ehkäisyssä sekä selvittämisessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
PPO-Elektroniikka Oy:n hallinnoiman verkkokaupan tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys varmistetaan parhain mahdollisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain etukäteen nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella PPO-Elektroniikka Oy, Kaarelantie 21, 00430 Helsinki.