Henkilöpaikannus

Paikannusta voidaan hyödyntää monin tavoin. Hyvä paikannusratkaisu tuo turvaa erityisryhmille, kuten dementikoille, Alzheimer-potilaille ja autisteille ja tukea heidän läheiseilleen.

picotrack_02.jpg

Valvontaa tarvitsevan henkilön on mahdollista liikkua itsenäisesti ja läheiset saavat tiedon, jos jotain poikkeavaa tapahtuu. Henkilöpaikannusta hyödynnetään myös retkeilijöiden ja metsästäjien piireissä. Oma erityisryhmänsä on työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka tarvitsevat erityistä turvaa liikkuessaan kentällä. Paikannuslaitteissa kannattaa tällöin olla hälytysmahdollisuus uhkaavien tilanteiden varalta. Myös lapsille, nuorille ja lemmikeille soveltuvien paikannus- ja seurantalaitteiden kysyntä on kasvanut.

Henkilöpaikannuksessa tulee muistaa yksityisyyden suojaa koskevat laki ja suositukset sekä eettinen näkökulma. Paikannuksen pitää perustua oikeaan tarpeeseen, paikannettavan ihmisarvoa ja yksityisyyttä ei saa loukata. Paikannus tuo erityisryhmälle vapautta elää normaalia elämää, käydä kenties kaupassa ja nauttia ympäristön virikkeistä, luonnosta halutessa ihan yksin. Tarkoituksenmukaiset tekniset apuvälineet tuovat näin elämäniloa ja parempaa elämänlaatua.

Tarjoamme henkilöpaikannukseen PPO Track -paikanninta, josta löytyy kaksi mallia:

PPO Track Lite on pieni laite suurella akkukapasiteetilla. Laitteen toiminta-aika asetuksista ja aktiivisuudesta riippuen päivisistä kuukausiin.

PPO Track Power on muuten samanlainen kuin PPO Track Lite, mutta tupla-akku versio. Tuplaa toiminta-ajan.

Paikantimelle löytyy erilaisia koteloita eri tarkoituksiin (esim. upotusta tai iskuja kestävä).